top of page

VIP consultation

Зөвхөн танай гэр бүлд тохирох боломжууд, оновчтой гаргалгааг ярилцах.

  • 1 h
  • Online

Тайлбар

АНУ.д албан ёсны эрх бүхий амьдрахтай холбоотой консалтинг мэдээ мэдээлэл авахаар бидэнд хандаж буйд баярлалаа. Консалтингийн 1 цагийн турш бид зөвхөн танд зориулсан бөгөөд таны одоогийн нөхцөл байдалд тохирох ямар боломжууд байгаа, зорилгодоо хүрэхэд ямар төлөвлөгөө гаргавал оновчтой байх талаар дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Хэрэв таны бидэнд илгээсэн мэдээллүүд хангалттай тохиолдолд тус уулзалт илүү үр дүнтэй байх боломжтой юм. Уулзалт хийж дуусахад бидний танд өгсөн мэдээ мэдээлэл, зөвлөмж сэтгэлд тань хүрээгүй тохиолдолд та уулзалтын төгсгөлд төлбөр буцаах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэх боломжтой. Тус уулзалт нь хуулийн зөвөлгөө эсвэл хуульчийн уулзалт биш тул хэрэв танд хууль эрх зүйн туслалцаа хэрэгтэй бол бидэнд тусгай хүсэлтийг имэйлээр илгээхийг хүсье.


Холбоо барих

+1 (407) 974-7375

contact@evendow.com

4700 Millenia Blvd, Orlando, Florida 32839, United States of America


bottom of page