top of page
admin@evendow.com-т имэйл илгээн цаг авна уу.

Monthly Webinar

Америкт суурьшин амьдрахаар ирэхийн тулд хийх ёстой хамгийн анхан шатны алхам

  • Онлайн уулзалт

Тайлбар

Америкт суурьшин амьдрахаар ирэхийн тулд хийх ёстой хамгийн анхан шатны алхам бол өөрт болон гэр бүлийнхээ зорилго нөхцөл байдалд тохирох ямар боломжууд байж болох талаар үнэн зөв, оновчтой мэдээллийг авах явдал юм. Бид тус вэбинараар та бүхэнд АНУ-д ирэх боломжит ерөнхий гарцуудын нээн харуулснаар та бүхэн цаашдын сонголтоо зөв хийж, оновчтой төлөвлөгөөг гаргахад тань бодит тусламж болно гэж итгэж байна. Мөн бид монголчууд түгээмэл амьдардаг АНУ-ын томоохон хотуудын талаар суурь мэдээлэл өгөхийг зорьж байна. Disclaimer: We're not a law firm, attorney or not providing a legal consultation.


Боломжит цагууд


Холбоо барих

+1 (407) 974-7375

contact@evendow.com

4700 Millenia Blvd, Orlando, Florida 32839, United States of America


bottom of page